جملات زیبای انگلیسی 14

جملات زیبای انگلیسی 12

جملات زیبای انگلیسی 10


  بعضی وقت ها آرزو می کنم ای کاش در زندگی به گذشته بر می گشتم،
  نه بخاطر اینکه چیزی را عوض کنم، 
  بلکه بخاطر اینکه بعضی چیزها را دوبار احساس کنم.


    یکشنبه 15 اسفند 1395         ساعت 08:29 بعد از ظهر            نظرات

جملات زیبای انگلیسی 9

جملات زیبای انگلیسی 7

جملات زیبای انگلیسی 6

جملات زیبای انگلیسی 5

جملات زیبای انگلیسی 4


  خوشحال ترین انسان ها بهترین چیزها را ندارند،
  اما آنها از همه چیز به بهترین شکل استفاده می کنند.


    دوشنبه 30 شهریور 1394         ساعت 08:00 قبل از ظهر            نظرات

جملات زیبای انگلیسی 3


  6 به علاوه 3 می شود 9
  5 به علاوه 4 هم می شود 9.
  روشی که ما برای انجام کارهایمان بکار می بریم تنها روش برای انجام آن کار ها نیست.
  پس به طرز فکر دیگران نیز احترام بگذاریم. 


    دوشنبه 23 شهریور 1394         ساعت 08:00 قبل از ظهر            نظرات

جملات زیبای انگلیسی 2


  زندگی را فقط با نگاه کردن رو به عقب می شود فهمید،
  اما آن را باید با نگاه کردن رو به جلو زندگی کرد.


    دوشنبه 16 شهریور 1394         ساعت 08:00 قبل از ظهر            نظرات

جملات زیبای انگلیسی 1