جملات زیبای انگلیسی 13

  در زندگی می توانید مسافر باشید یا خلبان باشید،

  این انتخاب خودتان است.

    دوشنبه 30 اسفند 1395         ساعت 08:40 بعد از ظهر            نظرات

جملات زیبای انگلیسی 12

جملات زیبای انگلیسی 11


  مبارزه های خود را انتخاب کنید،
  بعضی وقت ها داشتن آرامش بهتر از اثبات
  حق به جانب بودن است.

    جمعه 20 اسفند 1395         ساعت 08:34 بعد از ظهر            نظرات

جملات زیبای انگلیسی 10


  بعضی وقت ها آرزو می کنم ای کاش در زندگی به گذشته بر می گشتم،
  نه بخاطر اینکه چیزی را عوض کنم، 
  بلکه بخاطر اینکه بعضی چیزها را دوبار احساس کنم.


    یکشنبه 15 اسفند 1395         ساعت 08:29 بعد از ظهر            نظرات

جملات زیبای انگلیسی 9

جملات زیبای انگلیسی 8


  سکوت پوچ نیست،
  پر از پاسخ است.

    پنجشنبه 5 اسفند 1395         ساعت 08:22 بعد از ظهر            نظرات