تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - Will

افعال کمکی - Will

  فعل کمکی Will


  فعل کمکی Will برای قول دادن یا کارهای داوطلبانه که در آینده اتفاق می افتند استفاده می شود. همچنین از Will برای پیش بینی در مورد آینده نیز استفاده می شود. 
  • I promise that I will write you every single day. promise
  • will make dinner tonight. voluntary action
  • He thinks it will rain tomorrow. prediction

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Will ، بیان کارها یی که در آینده اتفاق می افتند و همچنینی پیش بینی ما در مورد آیند می باشد.

  The marketing director will be replaced by someone from the New York office.
  The marketing director will not be replaced after all.

  Fred will be there by 8:00.
  Fred will not be there. He has a previous obligation.                    
  2.  دومین کاربرد فعل Will برای بیان کارهایی داوطلبانه در آینده است. یعنی وقتی که بخواهیم بگوییم کاری را (برای کسی) انجام می دهیم از فعل کمکی Will استفاده می کنیم.  

  I will take care of everything for you.
  I will never forget you.

  I will make the travel arrangements. There's no need to worry.
  I will never give up the fight for freedom.     Back   

    یکشنبه 8 آذر 1394         ساعت 09:22 قبل از ظهر            نظرات