تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - May

افعال کمکی - May

  فعل کمکی May


  May اغلب برای بیان احتمال استفاده می شود. همچنین از May برای اجازه دادن یا اجازه گرفتن نیز مورد استفاده قرار می گیرد که البته این کاربرد کمتر استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • Cheryl may be at home, or perhaps at work. possibility
  • Johnny, you may leave the table when you have finished your dinner. give permission
  • May I use your bathroom? request permission

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد May برای بیان احتمال است.

  Jack may be upset. I can't really tell if he is annoyed or tired.
  Jack may not be upset. Perhaps he's tired

  Jack may have been upset. I couldn't really tell if he was annoyed or upset. 
  Jack may not have been upset. Perhaps he was tired.

  Jack may get upset if you don't tell him the truth.
  Jack may not be upset, even if you don't tell him the truth.


                    
  2. کاربرد دیگر May برای اجازه دادن است. یعنی به اجازه داده شود تا کاری را انجام دهد. در زمان گذشته برای بیان اجازه دادن از Be allowed to استفاده می شود.

  You may leave the table now that you're finished with your dinner. 
  You may not leave the table. You're not finished with your dinner yet.

  You were allowed to leave the table after you finished your dinner.
  You were not allowed to leave the table because you hadn't finished your dinner.

  You may leave the table when you finish your dinner.
  You may not leave the table until you are finished with your dinner. 

                    
  3. از دیگر کاربرد May اجازه گرفتن است که معمولا به آینده نزدیک اشاره می کند و شکل منفی نیز ندارد.

  May I borrow your eraser?
  May I make a phone call?     Back   

    یکشنبه 1 آذر 1394         ساعت 11:40 بعد از ظهر            نظرات