تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - Have got to

افعال کمکی - Have got to

  فعل کمکی Have got to


  Have got to برای بیان الزام و اجبار استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.
  • Drivers have got to get a license to drive a car in the US. necessity
  • have got to be at work by 8:30 AM. obligation

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Have got to برای بیان الزام انجام کاری است. یعنی لازم است که کاری را انجام داد. در حالت منفی باید از have to استفاده شود. همچنین برای زمان گذشته نیز از had to استفاده می شود.

  People have got to be on time if they want to get a seat in the crowded theater.
  People don't have to be on time to get a seat.

  You had to be on time if you wanted to get a seat in the crowded theater. 
  You didn't have to be there on time to get a seat.

  You have got to be there on time tonight if you want to get a seat in the crowded theater.
  You won't have to be there on time to get a seat.


                    
  2. یکی از استفاده های Have got to بیان اجبار برای انجام کاری در آینده است که اغلب بصورت سوال با فعل منفی استفاده می شود، و در جملات اخباری خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد. مثال: نباید امروز پروژه را تمام کنیم؟

  Haven't you got to be there by 7:00. 
  Haven't you got to finish that project today.

     Back   

    شنبه 30 آبان 1394         ساعت 10:22 قبل از ظهر            نظرات