تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - افعال کمکی - Had Better

افعال کمکی - Had Better

  فعل کمکی Had better


  Had better معمولا برای توصیه کردن و پیشنهاد استفاده می شود. همچنین برای بیان یک آرزو از روی ناامیدی و هشدار دادن نیز از Had better استفاده می شود. به مثال ها دقت کنید.

  • You had better take your umbrella with you today. recommendation
  • That bus had better get here soon! desperate hope
  • You had better watch the way you talk to me in the future! warning

  موارد استفاده: 


  1. اولین کاربرد فعل Had better برای توصیه کردن و پیشنهاد کردن است. توجه کنید که در این کاربرد برای شکل گذشته ازShould have یا Ought to have استفاده می شود. و برای زمان حال از should یا ought to استفاده می شود.

  People should unplug toasters before they clean them..
  People shouldn't clean toasters before unplugging them first.

  You should have unplugged the toaster, before you tried to clean it. 
  You shouldn't have cleaned the toaster before unplugging it first.

  You had better unplug the toaster before you try to clean it. 
  You had better not clean the toaster until you unplug it.

                    
  2. برای هشدار دادن از Had better استفاده می شود. همچنین برای ابراز آرزو از سر ناامیدی نیز از Had better استفاده می شود. در هر دو صورت این گونه جملات معمولا به زمان آینده نزدیک دلالت می کنند.

  The movie had better end soon.      desperate hope
  They had better not be late.            desperate hope

  They had better be hear before we start dinner.    warning
  They had better not forget Tom's birthday gift.     warning  نکته:

  had better معمولا در زبان محاوره better تلفظ می شود. 

  You better take your umbrella with you today.
     Back   

    پنجشنبه 28 آبان 1394         ساعت 10:38 قبل از ظهر            نظرات