تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - گرامر انگلیسی - بیان عادت های گذشته با Would Always

گرامر انگلیسی - بیان عادت های گذشته با Would Always

  بیان عادت های گذشته با Would Always  ساختار :
  would always + verb
  مثال :
  She would always send me strange birthday gifts.

  موارد استفاده: 

  1. همانند used to و simple past از would always نیز برای بیان عادت های گذشته استفاده می شود که در گذشته کنار گذاشته شده اند. یعنی کار یا عملی در گذشته به تکرار انجام می شده اما حالا دیگر انجام نمی شود. برخلاف used to و simple past استفاده از would always نشان می دهد که شخصی به خواست خودش و عمدا کاری را انجام می داده است، و گاهی این کار او باعث اذیت یا متعجب شدن دیگران بوده است. همچنین would always می تواند نشانگر این باشد که عادتی بصورت افراطی تکرار می شده است. برای بیان حالت متضاد می توان از would never استفاده کرد، یعنی کسی در گذشته کار را هرگز انجام نمی داده ولی انجام می دهد.  

  She would always send me strange birthday gifts.
  Sam and Mary would always choose the most exotic vacation destinations.
  Sally would not always arrive early to class. She came late once or twice.
  Ned would always show up at our house without calling first.
  Mindy would not always walk to school. Sometimes, she took the bus.
  Christine would always come late to the meetings.

  Jeff would never pay for drinks when we went out together with our friends.
  Refusing to do something or normally not doing something is also a form of habit.
  نکته مهم:

  would always دقیقا شبیه به used to و simple past نیست. از would always نمی توان برای حقایق و واقعیت های گذشته استفاده کرد و از آن فقط برای کارهایی که تکرار می شده اند می توان استفاده کرد.


   نادرست  .Sarah would always be shy, but now she is very outgoing
  درست   .Sarah used to be shy, but now she is very outgoing
  درست   .Sarah was shy, but now she is very outgoing
  شکل های دیگر Would Always:

  علاوه بر would always  می توان از would constantly، would often، would forever و یا would به تنهایی استفاده کرد. اگر چه would را به تنهایی نیز می توان استفاده کرد ولی توصیه می شود که از آن استفاده نشود تا با جملات شرطی یا زمان آینده در گذشته اشتباه گرفته نشود. همچنین می توان از would rarely یا would seldom یا would occasionally برای بیان بیان عادت هایی که خیلی کم تکرار می شده اند استفاده کرد. 

  Jerry would come to the parties every weekend.
  Jerry would constantly bring his girlfriend to the parties.
  Jerry would often bring his best friend to the parties.
  Jerry would occasionally bring his older brother to the parties.
  Jerry would seldom bring his sister to the parties.
  Jerry would never bring his younger brother to the parties.     Back   

    پنجشنبه 21 آبان 1394         ساعت 10:29 قبل از ظهر            نظرات