جملات زیبای انگلیسی 11


    مبارزه های خود را انتخاب کنید،
    بعضی وقت ها داشتن آرامش بهتر از اثبات
    حق به جانب بودن است.

      جمعه 20 اسفند 1395         ساعت 09:34 بعد از ظهر            نظرات