جملات زیبای انگلیسی 10


    بعضی وقت ها آرزو می کنم ای کاش در زندگی به گذشته بر می گشتم،
    نه بخاطر اینکه چیزی را عوض کنم، 
    بلکه بخاطر اینکه بعضی چیزها را دوبار احساس کنم.


      یکشنبه 15 اسفند 1395         ساعت 09:29 بعد از ظهر            نظرات