جملات زیبای انگلیسی 8


    سکوت پوچ نیست،
    پر از پاسخ است.

      پنجشنبه 5 اسفند 1395         ساعت 09:22 بعد از ظهر            نظرات