تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا - اسم های مرکب در انگلیسی

اسم های مرکب در انگلیسی

  اسم های مرکب در زبان انگلیسی

  اسم های مرکب از ترکیب دو اسم ساده با هم تشکیل می شوند. این نوع شکل گیری از اسم ها بسیار مرسوم است و بسیاری از کلمات جدید به این شکل درست می شوند. اسم های مرکب از دو بخش درست می شوند که بخش اول اطلاعاتی در مورد نوع یا هدف شئ یا شخص می دهد، و بخش دوم خود آن شئ یا شخص را بیان می کند. معمولا معنی کلمات مرکب متفاوت از معنی دو بخش تشکیل دهنده آن است یا آنکه معنی دقیق تری از آنها دارد. به مثال ها دقت کنید. 

  بخش اول، نوع یا هدف بخش دوم، شئ یا شخصاسم مرکب
  policemanpoliceman
  boyfriendboyfriend
  watertankwater tank
  dinningtabledining-table  همانطور که در مثال های بالا مشخص است بعضی از اسم های مرکب بصورت یک کلمه نوشته می شوند، بعضی بصورت دو کلمه جدا و بعضی دیگر با یک خط تیره بین دو بخش کلمه نوشته می شوند. در این باره هیچ قانون خاصی وجود ندارد اما اکثر اسم های مرکب متداول بصورت یک کلمه نوشته می شوند و اسم های دیگر بصورت دو کلمه، و تعداد کمتری از اسم های مرکب با خط تیره بین اسم ها نوشته می شوند. 
  اسم هایی که دو بخش اسم های مرکب را تشکیل می دهند،  می توانند نقش های اسمی متفاوتی داشته باشند. در جدول زیر این نقش های اسم و چند مثال از آنها آورده شده است.

  نقش بخش های
  تشکیل دهنده اسم مرکب
  مثال ها
  اسم + اسمbedroom
  water tank
  motorcycle
  printer cartridge  اسم + فعلrainfall
  haircut
  train-spotting  اسم + قیدhanger-on
  passer-by  فعل + اسمwashing machine
  driving licence
  swimming pool  فعل + قیدlookout
  take-off
  drawback  قید + اسمonlooker
  bystander  صفت + فعلdry-cleaning
  public speaking  صفت + اسمgreenhouse
  software
  redhead  قید + فعلoutput
  overthrow
  upturn
  input


  تلفظ
  در تلفظ، استرس یا شدت بیان بسیار اهمیت دارد، چرا که استرس اسم های مرکب باعث تمایز آنها از گروه های اسمی صفت + اسم است. در اسم های مرکب استرس معمولا بر روی کلمه اول است. در این موارد، تغییر استرس باعث تغییر معنایی می شود. به مثال های زیر دقت کنید. 

  a 'greenhouse = اسم مرکب، به معنی گلخانه
  a green 'house = صفت + اسم، به معنی خانه سبز

  a 'bluebird = اسم مرکب، به معنی نوعی پرنده 
  a blue 'bird = صفت + اسم، به معنی هر پرنده ای که به رنگ آبی باشد


     Back   

    چهارشنبه 23 دی 1394         ساعت 12:58 بعد از ظهر            نظرات